Abonnementsbetingelser


Dit Abonnement (forløb)

Dit abonnement leveres som et forløb og indeholder et produkt, service eller flere af samme i forening som forudbetales fortløbende ved direkte opkrævning via dit betalingskort.

Leveringsvilkår

Virksomheden bestræber sig på at levere alle produkter og services som aftalt. Dog kan der forekomme uforudsete situationer som f.eks. sygdom, og planlagte begivenheder som kursus og ferie, der forhindrer eller forsinker dette. Der henvises til virksomhedens Handelsbetingelser.

Fotrydelsesret

For alle abonnementsformer (forløb), ydes der ingen fortrydelsesret, da disse produkter og services er specielt tilpasset forbrugeren, jf. Lov om Forbrugeraftaler §18, stk. 2, 3.

Opsigelse

Har du købt et abonnement (forløb) der f.eks. har en tidsbegrænset varighed på 12 uger, er der ingen opsigelse da det automatisk stopper efter 12 uger.

Manglende betaling eller brug af inkluderede produkter og services fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

Betaling og Gebyrer

Alle abonnementer (forløb) betales med Visa/Dankort, Visa eller Mastercard betalingskort, og bliver tilmeldt automatisk kortbetaling. Herefter vil betalingen af dit abonnement (forløb) automatisk blive trukket fra dit betalingskort ved køb. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt med teksten “The A Club”. Der sendes en kvittering på din tilmelding til den oplyste e-mail. Der opkræves ingen særskilte gebyrer for abonnementsbetalingen.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på  https://anatasia.dk/booking/min-konto/.

Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via onlinefakura.

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr, og dit abonnement (forløb) suspenderes indtil forfalden betaling er modtaget. 

Ændring af Stamdata

https://anatasia.dk/booking/min-konto/ under ”Min Konto” kan du foretage ændringer af dine persondata som du er ansvarlig for at holde opdateret.

Ændringer og Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning.

Behandling af Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte The A Club. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bookinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra The A Club, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til virksomheden. Der henvises til virksomhedens Privatlivspolitik.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. dit abonnement (forløb) kan du kontakte:

The A Club
Att.: Anatasia Cathrine O’Bassey
kontakt@anatasia.dk
Tlf. 2282 4472
CVR: 40659404

Klagemuligheder

Har du klager over dit abonnement (forløb), bedes du altid først kontakte virksomheden. Virksomhedens afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores emailadresse angives: kontakt@anatasia.dk samt hjemmesiden du har købt varen på https://anatasia.dk/.

Revision

Disse abonnementsbetingelser revideres min. to gange årligt, den 1. august og den 1. februar.

Sidst revideret den 12. april 2020.