Abonnementsbetingelser


Dit Abonnement (forløb)

Dit abonnement leveres som et forløb og indeholder et produkt, service eller flere af samme i forening som forudbetales fortløbende.

Leveringsvilkår

Virksomheden bestræber sig på at levere alle produkter og services som aftalt. Dog kan der forekomme uforudsete situationer som f.eks. sygdom, og planlagte begivenheder som kursus og ferie, der forhindrer eller forsinker dette. Der henvises til virksomhedens Handelsbetingelser.

Fotrydelsesret

For alle abonnementsformer (forløb), ydes der ingen fortrydelsesret, da disse produkter og services er specielt tilpasset forbrugeren, jf. Lov om Forbrugeraftaler §18, stk. 2, 3.

Opsigelse

Har du købt et abonnement (forløb) der f.eks. har en tidsbegrænset varighed på 12 uger, er der ingen opsigelse da det automatisk stopper efter 12 uger.

Manglende betaling eller brug af inkluderede produkter og services fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

Betaling og Gebyrer

Alle abonnementer (forløb) betales forud for min. fire uger, med mindre andet er aftalt. Betaling sker med MobilePay eller kontooverførsel efter anvisning. Ved hvert abonnement modtages en betalingsplan som skal overholdes. Der opkræves ingen særskilte gebyrer for abonnementsbetalingen.

Ved udebliven betaling sendes en rykkerskrivelse pr. mail til straksbetaling. Udebliver betalingen fortsat 7 dage fra straksbetalingsdatoen, sendes en ny rykkerskrivelse pålagt gebyr, og dit abonnement (forløb) suspenderes indtil forfalden betaling er modtaget. 

Ændring af Stamdata

Såfremt du har ændringer til dine stamdata som navn, adresse, telefonnumer og emailadresse, skal dette meddeles virksomheden.

Ændringer og Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning.

Behandling af Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte The A Club. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bookinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra The A Club, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til virksomheden. Der henvises til virksomhedens Privatlivspolitik.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. dit abonnement (forløb) kan du kontakte:

The A Club
Att.: Anatasia Cathrine O’Bassey
kontakt@anatasia.dk
Tlf. +45 5161 0335
CVR: 40659404

Klagemuligheder

Har du klager over dit abonnement (forløb), bedes du altid først kontakte virksomheden. Virksomhedens afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores emailadresse angives: kontakt@anatasia.dk samt hjemmesiden du har købt varen på https://anatasia.dk/.

Revision

Disse abonnementsbetingelser revideres min. to gange årligt, den 1. august og den 1. februar.

Sidst revideret den 28. marts 2021.