Handelsbetingelser


The A Club
Att.: Anatasia Cathrine O’Bassey
kontakt@anatasia.dk
Tlf: +45 5161 0335
CVR: 40659404
https://www.anatasia.dk

Generelt

The A Club, herefter refereret til som “virksomheden” stiller produkter og services til rådighed, som har et begrænset udbud.

Al træning foregår på eget ansvar.

Leveringsvilkår

Virksomheden bestræber sig på, at levere alle produkter og services som aftalt, dog kan der forekomme uforudsete situationer som f.eks. sygdom, og planlagte begivenheder som kursus og ferie, der forsinker eller forhindrer dette. Alle produkter og services som ikke kan leveres, vil ikke komme til ugunst for forbrugeren, som i disse tilfælde vil få godskrevet evt. timer, gyldighedsperiode og/eller abonnement tilsvarende, uden ekstra omkostninger. 

Nogle services har begrænset gyldighed som vil fremgå ved køb. Det er forbrugerens eget ansvar, at sørge for at disse bliver brugt indenfor den angivne gyldighedsperiode.

Personlig Træning Udendørs
Ved personlig træning udendørs, afholdes træningssessionen uanset vejr, med mindre det frarådes fra myndighederne. Vejrforhold kan betyde ændringer i træningsafvikling, og der forsøges i fællesskab at finde alternative løsninger hvor det kan forgå overdækket, som f.eks. i et større p-hus. Der er i et begrænset omgang mulighed for, at blive stillet udstyr til rådighed.

Fortrydelsesret

For alle produkter og services, ydes der ingen fortrydelsesret, da produkter og services er specielt tilpasset, jf. Lov om Forbrugeraftaler §18, stk. 2, 3. Læs mere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Vælger virksomheden af annullere et forløb, refunderes forbrugerens resterende timer forholdsmæssigt for perioden.

Registrering og Brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger og stamdata er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må brugeren kun give personlige oplysninger.

Betaling og Gebyrer

Virksomheden modtager betaling med Mobilepay eller via kontooverførsel.

Fuld betaling opkræves forud for opstart af forløb, og der kan kun efter særlige omstændigheder tilbydes ratebetaling mod tillæg.

Alle beløb på hjemmesiden er prissat i danske kroner (DKK).

Alle gebyrer for levering af produkter og services er inkluderet de til enhver tid gældende priser. Der kan opkræves gebyr for rykkerskrivelser, 150 kr. pr. stk.

Forbrugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato, at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Booking og afmelding af services

Alle virksomhedens standardprodukter- og services fremgår af hjemmesiden. Medmindre andet er aftalt, kan en session (f.eks. personlig træningssession eller onlinesession) aflyses pga. sygdom eller anden akut opstået situation. Ved længerevarende fravær som f.eks. ferie, tilbyder virksomheden at afvikle sessionerne online. Aflysning skal ske via email eller sms senest 24 timer før start (gælder også Corona-relaterede aflysninger), da træningen ellers går tabt. Timen skal forsøges afholdt snarest muligt på samme tidspunkt, og virksomheden forsøger at udvise fleksibilitet i den forbindelse, for at afhjælpe forbrugeren. Der er forbrugerens eget ansvar at sørge for, at timer afvikles indenfor gyldighedsperioden, da de ellers går tabt.

Tilpasninger og ændringer

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre gebyrer, priser og andre betingelser for levering af produkter og services. Et nyt forløb som er en forlængelse af et foregående, skal betragtes som et nyt tilbud. Såfremt ændringen vedrører et igangværende forløb skal dette meddeles til forbrugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige forløbet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis forbrugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for forbrugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for forbrugeren.

Alle priser justeres min. én gang årligt, med virkning fra d. 1. januar.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. Læs mere herom i virksomhedens Privatlivspolitik.

For at du kan indgå aftale med virksomheden, har vi som min. brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Fødselsdato

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere services og produkter til dig. Personoplysningerne registreres hos virksomheden og opbevares i op til to år, hvorefter oplysningerne slettes. For at kunne levere produkter og services, forventes det, at forbrugeren oplyser alle relevante data, for at disse kan leveres tilfredsstillende. Læs mere herom i virksomhedens Privatlivspolitik.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Cookies
På https://anatasia.dk anvendes cookies, med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på https://anatasia.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere The A Club’s hjemmeside. Læs mere herom i virksomhedens Privatlivspolitik.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger, når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter og services kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores emailadresse angives: kontakt@anatasia.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Revision

Disse handelsbetingelser revideres min. to gange årligt, den 1. august og den 1. februar.

Sidst revideret den 1. december 2021.